Dokumentumok

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

(A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. §-a értelmében.)

Megnevezés Letöltés
1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Letöltés
2. A beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Letöltés
3. A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is Letöltés
4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait Letöltés
5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait Letöltés
6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával Letöltés
7. A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza Letöltés
8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Letöltés
9. A szabadidős foglalkozások köre Letöltés
10. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége Letöltés
11. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám Letöltés

ELJÁRÁSREND A KOLLÉGIUM JÁRVÁNY ALATTI MŰKÖDÉSÉRE

https://korosikoli.hu/skm_c22720083111060/